Ulysses Vase

$39.00

Glass and brass vase

3.75 x 3.75 x 14.5