Milly Vase

$50.00

Handmade Stoneware Vase, White

3-1/2" Round x 8"H"